pomáhame

rodičom

zorientovať sa v ich zložitom svete

Čo robíme?

Semináre

viac info

Publikácie

viac info

Poradenstvo

viac info

„Najskôr sme deťmi našich rodičov, potom rodičmi našich detí, potom rodičmi našich rodičov a potom deťmi našich detí.“

ink, paper, pen-150697.jpg

Milton Greenblatt

ABOUT US


Od roku 2001 pomáhame rodinám zorientovať sa v ich zložitom svete

Ako nás kontaktovať?

Pre spoluprácu, inšpiráciu alebo čokoľvek iné.